Kezdőlap

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi gróf),

főtárnokmester, gr. F. Gergely és Perényi Margit fia; 1633-ban Magyarország felső részeinek főhadvezére, egyúttal II. Ferdinánd királynak az eperjesi gyűlésre meghatalmazottja. 1649-ben már nem élt.

Egy éneke maradt fenn: «Figyelmetes keresztyének» kezdettel Ujfalvy Imre, Halotti Énekek (Várad, 1654.) cz. munkájában. A versfejekben: Forgács Miklós leana Eva Máriának.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 212. 213. l. és Erdélyi Pál szives közlése.