Kezdőlap

Forgách Miklós (ghymesi és gácsi gróf),

cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, nyitrai főispán, gróf F. József és Engelshoffen Anna fia, szül. 1767. jan. 20. Gimesen Nyitramegyében. 1777-ben Nyitramegye főispánja lett; 1785. jan. 1. a katonai összeirást ellenezte, ezért II. József császár nov. 1. megfosztotta őt főispáni méltóságától és e rendeletében bolondnak nyilvánította. A művészet és tudomány nagy kedvelője volt. Meghalt 1795. szept. 20.

Kazinczy Ferencz tántoríthatlan hazafinak tartotta őt és ódát irt hozzá; Bacsányi pedig a magyar nyelv és nemzetiség érdekében buzdító levelet intézett hozzá a M. Museumban (II. 1792.)

Munkái:

1. Patriotische Vorstellung an den Monarchen in Betreff der Wiederherstellung der vormaligen Regierungsform in Ungarn. Pressburg, 1788. (Névtelenűl.)

2. Ab optimo principe candida postulata. Hely n., 1790. (Névtelenűl.)

3. Ajánló-beszéd, mely Ghymesi gróf Forgács Miklós úr Nyitra megyének feő ispánya által ugyan azon megye egybe gyülekezet rendeihez 1791. eszt. a nemesi szabadsággal élő- s meg szorult rokonságok segedelmére fel állitandó rendelés eránt tartatott. Nagyszombat.

4. Sermo, quem D. Nicolaus e com. Forgács de Ghymes ad incl. status et ordines comitatus Nitriensis generaliter congregatos die 14. Maji 1791. intuitu provisionis nobilitari praerogativa gaudentium familiarum habuit. Hely n. Anno ut supra.

Kéziratban: F. M. gróf nyitramegyei főispán beiktatásakor tartott beszédek (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Almanach von Ungarn 1778. 79. l.

Chevalier de Beris, Zum Andenken Sr. d. well. hochg. Grafen Nicolaus Forgács Exc. Tyrnau, 1795.

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 9. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 204.

Kazinczy Ferencz, M. Pantheon 380. l. (Nemz. Könyvtár XXXVI.)

Ballagi Géza, Politikai Irodalmunk 256. 375. 455. l.

Petrik Bibliogr.

Kazinczy F. Levelezése II.