Kezdőlap

Forgách Sándor (ghymesi és gácsi gróf),

a magyar főrendiház tagja, gr. F. Kálmán és báró Pongrácz Eleonora fia, szül. 1849-ben; Alsó-Keménczén Abaujmegyében lakik saját uradalmán és betegsége miatt nem vesz részt a közéletben.

Czikkei a Vadász és Verseny-lapban (1868. Szalonka vadászat Gács vidékén (1869. Egy bagoly élettörténete, 1870. Felelet a bagoly-lesre, Fürj- és fogoly-vadászatok Gács-Kékkő vidékén, 1871. Szalonka vadászatok, 1873. Lőjegyzék a gácsi és kékkői uradalomból, Hangok a sportvilágról sat.), a Természettudományi Közlönyben (1872. Az apály és dagály.)

Munkái:

1. Kirándulás Afrikába. Esztergom, 1871. (Különny. az Uj M. Sionból.)

2. Keleti vázlatok. Esztergom, 1872. (Különny. az Uj M. Sionból.)

Petrik Könyvészete.

M. Nemzetségi Zsebkönyv 117. l.