Kezdőlap

Forinyák Gyula,

cs. és kir. altábornagy, szül. 1837. máj. 23. Pesten, hol atyja ügyvéd volt; a gymnasium négy osztályát szülővárosában végezte; azután 1849. okt. a bécsi mérnökkari akadémiába lépett és 1855. aug. hadnagygyá neveztetett ki; nemsokára az 1. sz. vértesezredhez lépett át és 1858. szept. a hadi iskolába vették föl. 1859. máj. a vezérkarhoz nevezték ki századosnak; azután Olaszországba ment. 1862-ben a bécsi főhadparancsnoksághoz helyezték át. 1864-ben, miután nősülésre engedélyt nem kapott, áttétette magát a 8. huszárezredhez. Az 1866-ban a poroszok ellen folyt hadjárat alatt gróf Westphalen lovas dandáránál mint vezérkari tiszt működött. A hadjárat után visszatért ezredéhez és századát átvette. 1869. júl. a honvédlovassághoz tétetett át és a miniszteriumba osztatott be. 1870. nov. őrnagy és a budapesti lovasosztály parancsnoka lett. 1871. apriltól októberig Váczon térparancsnok volt; azután ismét lovasosztály parancsnok. 1872. jan.-szept.-ig a központi lovasiskola parancsnoka, 1872. szeptembertől 1875. októberig a Ludovica akadémiának aligazgatója volt, hol a harczászatot adta elő; azután 1877. májusig az 5. kerület segédtisztje; ettől fogva 1882. februárig a 81., később a 79. gyalog dandár parancsnoka. 1882. nov. a miniszteriumban csoportfőnök, 1885. aug. helyettes, 1887. nov. pedig a IV. pozsonyi honvédkerület parancsnoka lett altábornagyi ranggal.

Czikkei a Ludovica akadémia Közlönyében (1874. A lovasságnak a hadműködések alatti alkalmazásáról, Egyszerű hadászati megkerülésekről és oldalállásokról, I. Napoleon és a legujabb idők hadjárata, Az 1874. évi Alcsúth táján tartott honvédségi őszi gyakorlatokról, Első Napoleon emlékiratairól sat.)

Munkája: Hadászat. Pest, 1872.

Vasárnapi Ujság 1872. 17. sz. arczk.

Honvéd-Naptár 1873. arczk.

Szinnyei Könyvészete.

M. Honvéd-miniszterium és Honvédség Névkönyve 1879. 1888.