Kezdőlap

Fornet József,

ág. ev. lelkész, turóczmegyei származású; 1756-ban Jenában tanult; azután tót lelkész volt Fancsalon és sok évig Lőcsén, 1803-04-ben pedig Csorbán Szepesmegyében. Meghalt 1809-ben. A Fornet-család 1732-ben költözött Francziaországból Trencsénmegyébe.

Munkái:

1. O tancy podle smyslu vcenu Krystowého pripogenjm: Muzeli se werny sluzebnjk Krystu s tanecnjk spogoweti. Lőcse, 1795. (A tánczról, Jézus Krisztus tana szerint, egy függelékkel: Jézus szolgája is résztvehet-e a tánczmulatságokban? Ugyanez németűl. Lőcse, 1796.)

2. Kurze Aeusserung über die entehrenden Kunstgriffe des Verfassers des Beytrags zur Berichtigung der Urtheile über den Tanz. Lőcse, 1797.

3. Rozdjl filoozofické a božské maudrosti při wyhledávánj ctnosti k wystraze při nyûegssjm w obyčeg gducýn filosofičkem kresťanstwj. Lőcse, 1800. (A filozofusi és isteni bölcsesség különbsége az erénykeresés útján, intő szózat a mostan dívó filozofikus kereszténységben)

4. Katechysmus o nábozeûstwj pro mewinné blaudným swětlem wěku tohoto w zmatek náboženstwj přicházegjcý dusse. Pozsony, 1803.

5. Christvs mysterivm, sanae rationi non adversans. Notis compendiariis. Leutschoviae. 1804.

Zeitschrift von und für Ungern II. 1803. 382. l.

Haan, Jena Hungarica 69. l.

Slovenské Pohlady 1887. 222. l.

Petrik Bibliogr.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 61. l.