Kezdőlap

Forray András (soborsini),

val. belső titkos tanácsos, alispán és szent István rend kis keresztese; 1751-ben Aradmegye jegyzője és országgyűlési követe, 1767-től alispánja, utóbb erdélyi kir. tanácsos volt. 1784. júl. 27. fényes nappal saját soborsini kastélyából oláh haramiák elrabolták. Ezen esetet ő maga másnap leirta a vármegyéhez intézett levelében (melyet Márki Sándor, a megejtett vizsgálattal együtt, közölt a Hazánkban 1884.) Meghalt 1788. decz. 10. 70. évében.

Munkája: Justinusnak Trogus Pompejus negyven négy könyveibűl ki-válogatott rövid ékes historiája, melyet a magyar nemzetnek, és a kik a magyar nyelvet tanúlni, vagy gyakorolni kivánnyák kedvekért deák nyelvrűl magyar nyelvre forditott... 1781. Eger.

M. Kurir 1788. 1371. l.

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 221. l.

Petrik Bibliogr. II. 305. l.