Kezdőlap

Forster József,

hirlapiró, F. György és Stigler Erzsébet fia, szül. 1831. szept. 25. Székesfejérvárott; iskoláit (néhány középosztályt) szülővárosában végezte; később a megyében községi aljegyző lett. Élete igen hányatott volt és a sors számtalan csapását kellett tűrnie. 1848-49-ben Komáromban honvédtüzér volt. 1869. júl. 15. Pesten Közbiztonság czímén rendőri szaklapot alapított, melyben Thaisz rendőrkapitány ellen intézett kiméletlen támadásai miatt elitéltetett és a váczi államfogházba került; e miatt lapja 1870-ben egy ideig szünetelt; fogságából kiszabadulván lapját ujra megindítá, de azt 1871. febr. 28. végkép megszüntette; azután 1872-ben Váczon folytatta lapja kiadását, mely azonban ottan is csak negyedévig járt. Időközben (1870.) Székesfejérvárra ment és alapítá 1871-ben a Székesfejérvár cz. lapot, mely 1872. ápr. 20-ig jelent meg. 1872. jún. 1. Moenich Károlylyal együtt alapították a Fejérmegyei Közlönyt, melyet aug. 8-ig szerkesztett; e lap is pártolás hiánya miatt decz. 30. megszünt. 1873-ban a Vértesaljának volt belmunkatársa, míg végre 1874. jan. elején a Szajkó cz. humorisztikus lapot indította meg Székesfejérvárt és ennek 1875. jún. 15. bekövetkezett haláláig kiadója és szerkesztője volt.

Moenich Károly szives közlése.