Kezdőlap

Forster Rezső,

nyomda-tulajdonos és kiadó, szül. 1833. szept. 6. Czegléden Pestmegyében, mint egy jómódú kereskedő fia. Előbb otthon tanult, majd szüleivel együtt Szegedre, onnét Aradra költözött, hol a gymnasium 3 első osztályát végezte. Ezután Pestre került apjához, ki a Beimel és Kozma nyomda könyvelője volt és a Hampel-féle kereskedelmi iskolát látogatta, melynek II. osztályából mint gyakornok 1847. máj. a nevezett nyomdába lépett. Az ötvenes években a Hölgyfutár főszedője lett és ekkor két novellájával névtelenül lépett a lap munkatársai közé; később a Budapesti Viszhangba, a Délibábba s Garaboncziás Diákba is szorgalmasan dolgozott. Midőn Németországban tartózkodott, leveleket küldött a pesti lapoknak. Visszatérvén külföldről, Herz János nyomdájának faktora lett; később a Wodianer és Werfer nyomdákat vezette; majd Sárospatakon hat évig volt nyomdász. Innét a Légrády testvérek üzletébe került, melyet 12 évig vezetett. 1878-ban megvette Rácz Ádám nyomdáját Miskolczon, hol azóta működik.

A Borsodba és a Borsodmegyei Lapokba, mint a nevezett lapok kiadója, társadalmi czikkeket és beszélyeket irt.

Munkái:

1. A vig pesti. Illedelmi, társalgási, bűvészeti, szavalati és humorisztikai zsebkönyv és kalauz minden mulatságban. Pest, 1855.

2. Régi idők emlékei. Miskolcz, 1893.

3. Emléklapok a Miskolczon 1893. szept. 8-11. napjain tartott harmadik ipartestületi congressus lefolyásáról. Miskolcz, 1894.

Szerkesztette a Zempléni Hiradót 1864. jún. 15-től 1866. végeig Sátoralja-Ujhelyben és a Pitypalatty czímű humorisztikus képes lap két számát 1884. okt. 16. és 26. Miskolczon.

Sárospataki Füzetek 1863. (Nyomdai működése 1861. júl. 1-től 1862. decz. végeig.)

Petrik Bibliogr. és önéletrajzi adatok.