Kezdőlap

Forstinger János,

a pesti cs. kir. megyei törvényszék titoknoka, később az országos törvényszék segédhivatali igazgatója. Meghalt 1860. febr. 13. Pesten 35. évében.

Munkája: Irás és mindennapi társalkodásban előforduló idegen szavakat magyarázó könyv. Legjelesb kutfők után. Pest, 1854. (Ism. P. Napló 177. sz. 2. kiadás: Legujabb és legteljesebb, körülbelől 25,000 idegen szónak magyarázatát tartalmazó kézikönyv cz. Pest, 1862.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Gyászjelentés.