Kezdőlap

Fosztó Ferencz (maros-koppáni),

a nagy-enyedi Bethlen főiskola gondnoka.

Czikkei: Felvilágosítás (Mult és Jelen 1845. 32. sz.), A n.-enyedi ref. főtanoda pinczéjében 1855-beli borokról. (Erdélyi gazdasági egylet Havi Füzetei 1856-57.)