Kezdőlap

Főkövy János,

nyug. tiszttartó, szül. 1818-ban Tótkesziben, Tolnamegyében, szülei korán elhalván, a pécsi árvaházban neveltetett; a hat gymnasiumi osztályt Kaposvárott végezte s 1835-ben a gazdasági pályára lépett; mint gyakornok Szeliben három évet töltött; 1838-ban a szemesi uradalomba helyeztetett át, majd Simongáton töltött négy évet. 1846-ban Nagy-Korpádra (Somogym.) neveztetett ki ispánnak, majd kasznárnak; 1856-ban Lőrintin (Pestm.) lett tiszttartó. 1876-ban visszakerült ismét Somogymegyébe Magyar-Atádra Sina Simon báró birtokára; öt év mulva nyugalomba vonult Kaposvárra, hol jelenleg is él. Obesteiner családi nevét 1843. nov. változtatta Főkövyre.

Munkája: Közgazdaságunk multja és jövője. Kaposvár, 1892.

Pesti Hirlap 1843. 303. sz. és önéletrajzi adatok.