Kezdőlap

Földes János,

kir. törvényszéki biró, szül. 1846. nov. 20. Kovácsházán Csanádmegyében; ügyvéd, királyi törvényszéki jegyző, majd aljárásbiró lett és jelenleg törvénybiró Aradon.

Arad elnevezéséről irt az Alföld-be s e czikkét nagyobb tanulmánynyá kidolgozta s ebből egyes részeket közölt Lakatos, Arad története I. kötetében. A hunnok és a hunn személynevek cz. czikke az Ethnographiában (1890.)

Munkája: A teremtés. Ugor-magyar hitrege. Arad, 1880. (Ebben a legősibb finn, ugor és magyar hitregéket dolgozta fel a Kalevalában használt nyolcz szótagos és előrimes [alliterátiós] versekben.)

Lakatos Ottó, Arad története III. 50. l. és önéletrajzi adatok.