Kezdőlap

Földi János,

alreáliskolai tanár, szül. 1853. nov. 5. Diósdon Fehérmegyében; 1880. aug. 21. óta a sümegi községi alreáliskolában a történelmet és földrajzot tanítja.

Programmértekezései: Stanley középafrikai utazásának eredménye (Sümegi alreáliskola Értesítője 1884.), Magyarország népességének megalakúlása (u. ott, 1888.)

Sümegi alreáliskola Értesítője 1880-1892.

Rajner Ferencz, Középiskolai Tanári Névkönyv, Bpest, 1893. 114. l.