Kezdőlap

Földváry Ákos,

állami főreáliskolai tanár, szül. 1823. okt. 29. Szilas-Balháson Veszprémmegyében; tanulmányait a sárospataki ev. ref. kollegiumban végezte s 1848-ig a jogi pályán különféle állásokat töltött be; ekkor honvéd-tűzér lett és 1849. máj. 16. honvéd-tűzmesterből hadnagy; a szabadságharczot végig küzdötte; azután keletre menekült és 26 évet külföldön tartózkodott. Legtöbb időt Párisban töltött. 1874-ben hazájába visszatért és 1875-ben a pécsi főreáliskolánál a franczia nyelv helyettes tanára lett; a történelemből és franczia nyelvből tanári képesítést nyervén 1879-ben rendes tanárnak neveztetett ki. Meghalt 1883. aug. 2. Pécsett.

Munkái:

1. Les Ancêtres ďAttila. Étude historique sur les races scythiques. Páris, 1875.

2. Attila elődei. Történelmi tanulmány a szittya fajról. Kassa, 1876.

Közlöny 1849. 108. sz.

Kertbeny, Namensverzeichniss Ungarischer Emigration. Brüssel und Leipzig, 1864. 15. l.

M. Könyv-Szemle 1876. 146. l.

Országos Tanáregylet Közlönye XVII. 147. l. (Nekrol.)

Pécsi Állami m. kir. főreáliskola Értesítője 1884. 20. l. és gyászjelentés.