Kezdőlap

Földváry Ferencz (tancsi gróf),

birtokos, F. Pál és harinai Farkas Sára fia, szül. 1700. febr. 14., nőűl vette 1727-ben Dobokán lakó káli Kún István egyetlen leányát Kún Erzsébetet, kivel a Doboka-megyei birtokokat kapta. 1755. febr. 15. grófi rangra emeltetett. Meghalt 1770. decz. 12. Neje 1736-ban megőrült és úgy halt el 1770. aug. 14.

Munkája: Kesergő Könyörgések... (Minthogy a m. n. múzeumi példány eltévedt, nem adhatom teljes czímét.)

Földváry Ferencz felett mondott halotti beszédek. Kolozsvár, 1771. (Verestói György, Szatmári Pap Mihály és Kis Gergely.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 232. 233. l. és gyászjelentés.