Kezdőlap

Földváry István,

jogi doktor és ügyvéd, szül. 1855. jún. 21. Esztergomban, hol atyja F. Imre városi árvapénztárnok volt; középiskoláit Esztergomban, a jogtudományokat Budapesten végezte, hol jogi doktori oklevelet nyert. Jelenleg ügyvéd Esztergomban és a város tiszti főügyésze.

Lyrai költeménynyel 1874-ben lépett föl a Családi Körben; azóta folytonosan ir a következő lapokba: Fővárosi Lapok (1875 óta költ., fordított beszély Halm Frigyes után és az ábrahámfalvi Ugron-nemzetségről 1884. 258. sz.), Csöndes Órák, Kath. Hetilap, Röpke Ivek, Petőfi Társaság Lapja, Magyarország és a Nagyvilág, Szünóra, Délibáb, Lányok Lapja, Vasárnapi Ujság, Uj Idők, Figyelő, Nefelejts, Hölgyek Lapja, Nagyvárad). Szorgalmas művelője a vallásos költészetnek is; Simor János jubileumára irt ódája az összes hazai kath. lapokban megjelent; az István bácsi által kitüzött pályázaton Szent István cz. hymnusával 4 arany első pályadíjat nyert. Irt politikai czikkeket is (P. Napló) és jogiakat (Jogtudományi Közlöny 1882. sat.)

Munkái:

1. Költemények. Esztergom, 1878.

2. A boldogság utján. Ujabb költemények. 1878-1890. Bpest, 1891. (Ism. M. Szemle, Főv. L., Élet, M. Állam 103. sz. Bud. Hirlap 223. sz. Budapesti Szemle 1893. LXXVI. 176. l.)

Álneve: Fütykös István.

Gáspár Imre, Uj Nemzedék 337. l.

M. Könyvészet 1878. 1891.

Zelliger, Esztergom-Vármegyei Irók 49. l.

Figyelő XIII. 106. l. és önéletrajzi adatok.