Kezdőlap

Földvári Sámuel, (sélyei),

baranyamegyei ev. ref. prédikátor, Gyimóthi István leányának Erzsébetnek fia.

Kézirati munkája: Gyimothi Stephani cursus vitae temporalis. Descriptus per... 1776. (a m. n. múzeum kézirattárában.)