Kezdőlap

Fölser István,

műegyetemi tanár, szül. 1838. jan. 29. Pesten; 1847-ben ugyanott a kegyesrendiek gymnasiumába lépett és középiskolai tanulmányainak végeztével az egyetemen bölcselethallgató volt egy évig; 1857-62-ig a kir. József-műegyetemen a mérnöki tantárgyakat végezte. 1863-64. tanév elején a geodaesia tanszéke mellett tanársegéd lett, az 1864-65 tanévben pedig, saját kérelmére, a felsőbb mennyiségtan és ábrázoló geometria tanszékéhez tétetett át. 1867-ben a középiskolai tanképesítő oklevél elnyerése után segédtanárrá, 1869-ben az ábrázoló geometria rendes tanárává neveztetett ki a műegyetemhez, hol jelenleg is működik. Tanársága alatt három évig vezette s kezelte a műegyetemi könyvtárt és készítette az első, szakok szerint összeállított Czimjegyzéket; hat évig dékáni tisztet viselt és ez idő alatt majd az egyetemes, majd a gépészmérnöki szakosztály administratióját vezette. 1872 óta a középiskolai tanárvizsgáló bizottságban mint tag, 1878 óta a rajztanárvizsgáló bizottságban mint kültag és az országos közoktatási tanácsban mint tag vesz részt.

Czikkei: A gyorsulás változásának törvénye a legkisebb négyzetek elmélete szerint (Természettud. Közlöny 1867.) A kúpszeletek középponti vetítése (Műegyetemi lapok 1876.)

József-műegyetem tanárai és hallgatói. Bpest, 1883. és önéletrajzi adatok.