Kezdőlap

Fövenyessy Lajos,

kir. járásbiró, szül. 1854. máj. 11. Kinizsen, Abauj-Tornamegyében, a régi nemes Feövenyessy családból; tanulmányait Sárospatakon, Eperjesen és a pesti egyetemen végezte. A jogi tanfolyam bevégzése után ügyvédjelölt volt Budapesten. Később a birói pályára lépett és 1886-ban albiró, 1890-ben pedig Nagy-Kátán kir. járásbiró lett.

A jogtudományi lapokban perjogi dolgozatokat irt, nevezetesebb czikkei a Jogtudományi Közlönyben (1889-90. Az illetékes birósághoz való áttételről, A kérdezési jog, A revisio, A bizonyító teher, A bizonyítékok közössége, A pervezetés), a Jogban (1889-90. A telekkönyvi betétek szerkesztése és a telekkönyvi rendtartás 74. §-a, A bizonyítékok összeütközése stb.)

Önéletrajzi adatok.