Kezdőlap

Fradelius Péter,

bölcseleti doktor, prépost és a prágai egyetemen a bölcselet tanára, selmeczbányai származású volt. Ezen gyér adatokat a budapesti m. n. múzeumi könyvtárban meglevő két munkájából vettem. Adelung hires philosophus tanárnak vallja őt, de élete körülményeiről nem tud egyebet, mint hogy két hozzáintézett levelet említ, egyiket Remi intézte hozzá 1620-ban, melyben egy jelentéktelen ellenfele sérelmezése következtében vigasztalja, a másikban II. Fülöp herczeg a neki küldött Minuscula litteraria cz. munkát köszöni meg neki.

Munkái:

1. Musa Pulla vetustiss: academiae Pragensis in exequiis nobilis et spectatissimae matronae Annae Mariae Seeliae magni illius jureconsulti et Bohemorum patroni D. Georgii Remi... conjugis quae 1617. 26. Nov. stylo Juliano in Vera Dei invocatione expiravit, collecta et publicae luci data. (Pragae), 1618. (Fr. latin költeménye, gyászbeszéde, levelei, másoknak részben hozzáirt alkalmi költeményeivel és leveleivel együtt.)

2. Galli Gallinacei encomium e diversis auctoribus collectum. Pragae, 1620.

Jöcher-Adelung, Allg. Gelehrten-Lexicon. Suppl. II. 1192. l.