Kezdőlap

Franciscy Lajos,

theologiai doktor és tanár, szül. 1862-ben Szalakúczon Nyitramegyében; 1885-ben misés pappá szenteltetett föl; jelenleg a nyitrai papnevelő intézetben lelki igazgató, a héber s görög nyelv, és a szentirási tudomány rendes tanára.

Szent beszédei s czikkei a Borromaeusban, a Hittudományi Folyóiratban (1892. Szűz Mária az evangeliumokban, mint jegyes és hitves) és az Egyházi Közlönyben jelentek meg.

M. Sion 1890. 298. l. (Vagner József.)