Kezdőlap

Frangepán Katalin,

Perényi Gábor özvegye, F. János leánya s. F. Ferencz kalocsai érsek testvére. Nemcsak a tudományokat kedvelte és szép könyvtárral birt, hanem a tudósoknak is nagy pártfogója volt. Az ő unszolására s pártfogása mellett adta ki 1531-ben Krakóban Komjáti Benedek, az ifj. Perényi Jánosnak, F. Katalin egyetlen fiának nevelője Szent Pál leveleit, magyar nyelven, melynek előszavában Vietor Jeromos F. Katalint dicséretekkel halmozza el és udvarát valódi iskolának nevezi.

Honművész 1833. 34. sz.

Magyarország és a Nagyvilág 1875. 40. sz. (Fejérpataky László.)