Kezdőlap

Frank Bálint,

a szászok grófja, szül. 1590-ben Szász-Régenben; tanult Beszterczén és 1610-ben Kolozsvárt; 1613-tól 1621-ig házi tanító volt Bécsben Stubick Tóbiás kereskedőnél, kinek halála után ennek négy fiával, az özvegytől és ennek atyjától Henkel Lázártól segíttetve, 1622-23-ban a strassburgi egyetemen tanult és az 1624. évet Bécsben töltötte. Hazájába visszatérvén 1625-ben a nagy-szebeni gymnasium rectora lett; 1626-ban azonban már kerületi jegyző, 1632-33-ban városi kapitány (Stadthahn) volt. 1639. decz. 29-től 1645. jún. 18-ig polgármester, ettől fogva pedig 1648. máj. 9. bekövetkezett halálaig a szász nemzet grófja s nagyszebeni királybiró volt.

Munkája: Dissertatio de Calvinismo fugiendo ob depravationem et elusionem dictorum Sacrae Scripturae de reproborum induratione. Praeside Joh. Gisenio... Argentorati, 1621.

Siebenb. Quartalschrift II. 1791. 272. l. (halálát 1645. febr. 18-ra teszi.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 338. l.