Kezdőlap

Frank Bálint (frankensteini),

valóságos kir. tanácsos, a szászok grófja s királybiró, előbbinek fia, szül. 1643. okt. 20.; tanult Nagyszebenben és az altdorfi egyetemen, hol 1666-ban Dürr tanár alatt de Aequitate cz. vitairatot védett. Visszatérte után több hivatalt viselt Nagyszebenben. 1628-ban kerületi jegyző lett és Haupt János királybirónak halála (1686. febr. 14.) után, ennek tisztét nyerte el. Apafi fejedelem megerősítette mint a szász nemzet grófját s 1687. márcz. 11. fejedelmi titkos tanácsossá nevezte ki. Gróf Bánfi György kormányzása alatt a katholikusok, reformátusok, lutheranusok és unitáriusok közűl három-három választatott a kormánytanácsba; ezek egyike volt F. is. Leopold király egyúttal megerősítette őt hivatalában és Frankenstein előnévvel a nemesek közé emelte. Meghalt 1697. szept. 27. A nagyszebeni plébánia-templomban van siremléke, melynek feliratát maga készítette (Közli ezt Mökesch, Die Pfarrkirche der A. C. B. zu Hermannstadt 103. l.)

Munkái:

1. Hundert sinnreiche Grabschriften etlicher tugend- und lastgerhaften Gemüther, zu Liebe und stets grünenden Ehren des unsterblichen Dichtergeistes. Hermannstadt, 1677.

2. Hecatombe Sententiarum Ovidianarum, germanice imitatarum, d. i. Nachahmung auserlesener Sprüche des berühmten Poeten Ovidii Nasonis. Hermannstadt, 1679. (Néhány magyar, rumén és erdélyi-szász nyelven is közöltetett.)

3. Favor Avonius quodam erga D. Valentinum Franck Juniorem, Patricium Cibiniensem, declaratus a nonnullis fautoribus et amicis, nunc vero in eorundem Authorum gratiam et honorem lege talionis vulgatus. Hermannstadt, 1679. (A Rosetum Franckianum, ennek bővített kiadása.)

4. Breviculus Originum Nationum et praecipue Saxonicae in Transsilvania, cum nonnullis aliis observationibus ad ejusdem jura spectantibus, e ruderibus Privilegiorum et Historicorum desumtus. Hermannstadt, 1696. (További kiadásai: Kolozsvár, 1697., Helmstädt, 1696, Fabricius János által, Danzig, 1701. Leibniz előnyösen nyilatkozik ezen műről: Otium Hanoverianum 84-89. l. Németűl Friderici adta ki.)

5. Breviculus Pyrotechnicus memoriae artificium in ea re commendatus. Cibinii, 1697.

Kéziratban: Jus Publicum Transsilvaniae, Scherzeri Definitiones theologicae Cibinii. (In usum praelectionum scholasticarum), Decas Quaestionum philosophicarum illustrium. Cibinii 1676., Liber niger Frankianus.

Arczképe és czímere a Rosetum Franckianumban (Bécs, 1692.)

Czvittinger, Specimen 158.

Bod, M. Athenas 87. l.

Horányi, Memoria I. 713. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 339. (hol az életrajzára vonatkozó adatok és munkái bőven vannak ismertetve.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 479-480. l.