Kezdőlap

Frank Jeromos,

kegyes-tanítórendi tanár Selmeczbányán, szül. 1790. márcz. 24. N.-Károlyban, 1803. szept. 29. beöltözött, 1811-ben Váczott a rendből kilépett.

Munkái:

1. Ode rev., ac. clar. viro Floriano Hemtner, oblata, IV. nonas Maji anno 1806. Schemnicii.

2. Ode rev. ac, eximio patri Emerico Végh, domus Temesvariensis Schol. Piarum Rectori nec non local. gymnas. directori 1807. Temesvarini.

Petrik Bibliogr.