Kezdőlap

Frank Mór,

orvosdoktor, Puszta-Csorbán Jász-Nagykun-Szolnokmegyében.

Munkái:

1. Helyesen itélte-e meg Csernatony a zsidókat. Bpest, 1874.

2. Mi a szabadkőművesség? És mit akar? A Humboldt cz. páholy által pályadíjjal koszorúzott mű. Bpest, 1880.

Petrik Könyvészete.