Kezdőlap

Frankl István,

m. kir. tanfelügyelő, később igazgató-tanár, szül. 1835-ben Egerben, Hevesmegyében; 1874-ig bács-bodrogmegyei tanfelügyelő s a szabadkai szinügy-egylet elnöke volt, azon év nov. 30. kinevezték az ujvidéki kir. kath. magyar főgymnasiumhoz igazgató-tanárnak, hol a magyar nyelvet tanította. 1890. aug. 10. nyugalomba vonult.

Czikkei: A spártai nők élete, A régi germán nőkről. (Fővárosi Lapok 1866.); programmértekezése: Akhilles jellemének széptani vázlata az Iliasból (Szabadkai r. k. gymnasium Értesítője 1858.)

Szerkesztette az ujvidéki főgymnasium Értesítőjét 1875-től 1890-ig.

M. Szinházi Évkönyv 1873-ra 86. l. arczk.

Wutz Névkönyve 144. l.

Ujvidéki kir. kath. magyar főgymnasium Értesítője 1875-90.