Kezdőlap

Frankl Izidor,

orvosdoktor, szül. 1842-ben; a bécsi egyetemen tanult, hol 1866. orvosdoktori oklevelet nyert, azután Budapesten lett gyakorló-orvos, hol 1878. szept. 7. meghalt 36. évében.

Czikke az Orvosi Hetilapban (1874. Észrevételek a dajkák és dajkaintézetek felett.)

Munkája: A lelenczügy rendezéséről. Bpest, 1877. (Különnyomat az Orvosi Hetilapból. Ugyanez németül.. Bpest, 1877.)

Oláh Gyula, Magyarország közegészségügyi Statisztikája 85. l.

Tipray Könyvészete 1877.

Budapesti Orvosegylet Évkönyve 1880. XL., l. és gyászjelentés.