Kezdőlap

Frater Gáspár.

Munkája: Historia az pogan Antiochvs kiralynak kegyetlenködésseről az Sido országban; es az Istennek rayta lett igaz itéletiről es buntetésseről. Szent Irásbol énekbe szörzöttetet 2. Machab: 9. Az Cyrus hystoriáyának notayára mondatik. Hely es év n. (Sztárai Mihály Akháb király historiájával együtt nyomtatva, mint annak függeléke C3-D2 levelen, Szabó Károly szerint Debreczenben a XVI. században jelent meg és a végső verse szerint: Szombat várossában... Ezör eztendőben öt száz es hatuanban iratott. Egyetlen példánya a bécsi Theresianum könyvtárában. Ujabb kiadása, ugyancsak Sztárai említett munkájával együtt nyomtatva Debreczen, 1619.)

Szabó Károly, Régi M. könyvtár I. 158. 221. l.