Kezdőlap

Fráter Lajos,

pálos szerzetes.

Munkája: Kincstartócska a világos Csesztekói Egy-házának. Lengyelből magyarra fordította Fráter Lajos első Remete Pál szerzetin lévő barát. 1627. (Névtelenűl.) (Ajánlva van gr. Erdődi Pálffi Kata aszszonynak. Egy példánya sem ismeretes; említi Csiba Márton, Romanocategorus. 1637. 45. 46. l. és Pósaházi János, Igazság Istápja. 1669. 369. l. mint akkor már igen ritka könyvet.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 253. l.