Kezdőlap

Fráter Pál (bélmezei),

F. István erdélyi itélőmester és Suselich Horváth Ilona fia, I. Rákóczy György és Kemény János alatt többször harczolt. Ez utóbbival együtt beárultatott a fejedelemnek, mint ennek ellensége és Bethlen István híve, miért elfogták és Várad várába zárták; később kiszabadult és II. Rákóczy György által a hajdúk kapitányává neveztetett ki. A lengyel és moldvai táborozás után 1654-ben Bélmezőt visszakapta.

Számüzetése alatt irta nejéhez Barcsay Annához verses levelét, mely tiz négysoros strófából áll. (Szépirodalmi Közlöny 1858. 78. sz. Régi nyelvemlékek I. Rákóczy György idejéből.)

Nagy Iván, Magyarország Családai IV. 257. 259. l.