Kezdőlap

Frätschkes Károly,

reáliskolai tanár, F. Sámuel brassói ág. ev. lelkész fia, szül. 1834. máj. 20, Brassóban, hol középiskoláit végezte; 1853-55-ben Berlinben, 1855. Tübingában és 1856. Bécsben tanult; 1860-tól a brassói ág. ev. főgymnasiumban tanár volt; a német nyelvet, vegytant és természettant adta elő. Meghalt 1871. jún. 23. Brassóban.

Munkája: Der Rechenunterricht in den Volksschulen. Vortrag, gehalten in der Generalversammlung des Burzenländer Volksschullehrer-Vereins am 1. Dezember 1865. Kronstadt, 1865.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 333. l.

Programm des ev. Gymnasiums A. B. zu Kronstadt 1871.

Rajner Névkönyve 26. l.