Kezdőlap

Frederik Jenő.

Munkái:

1. Az agyrémek (viziók) és az álomlátó elragadtatásoknak (eksztázék) eredetéről és természetéről. Egy titkos természeti tüneményre vonatkozó független tanulmány. Bpest, 1892.

2. Álláspontom és a divatos szervezeti leszármazástan illetve a kiválás elmélete ellen irányzott egyes ellenvetéseimnek alapgondolatai. Bpest, 1893. (Darvin elméletének megkorrigálása. Ism. Budapesti Hirlap 190. sz.)

Corvina, 1892. 36. sz. 1893. 22. sz.