Kezdőlap

Freh Alfonz Sándor,

szent Benedekrendi áldozó-pap és tanár, szül. 1832. aug. 11. Kőszegen Vasmegyében; 1850. szept. 15. lépett a rendbe; theologiai tanulmányait elvégezvén, 1857. aug. 31. misés pappá szenteltetett föl; ezen időtől fogva Kőszegen működik, 1857-től 1863-ig mint gymnasiumi tanár, 1863-tól 1867-ig hitszónok, azóta ismét tanár.

Programm-értekezései a kőszegi kath. gymn. Értesítőjében (1876. Kőszeg viránya. 1878. A kőszegi kath. kisgymnasium természettári gyűjteménye, 1883. Kőszeg és vidékének viránya.)

Scriptores Ordinis S. Benedocti 101. l.