Kezdőlap

Freund Bernát,

a nagy-bitsei polgári fiúiskola igazgatója, 1878-ban a trencséni reáliskolában tanított.

Programm-értekezései a trencséni reáliskola Értesítőjében (1878. A franczia rendhagyó ige mikénti oktatásáról), a nagy-bitsei polg. fiúiskola Értesítőjében (1886. Egészségtan a népiskolában, 1889. Elő a humaniórákkal. 1890. Eudaemonismus és ethika); czikkeket irt a M. Tanügybe (IV. 1875. A földrajzi oktatásról), az Iskola és Szülőházba (1891. A direkt módszer a nyelvtanításban).