Kezdőlap

Fridelius János,

bölcseleti s orvosdoktor, pozsonyi származású; ugyanott végezte gymnasiumi tanulmányait; azután a vittenbergai egyetemre ment, hol 1662. okt. 10. iratkozott be s 1666. márcz. 5. orvosdoktorrá avatták; egy ideig ugyanott orvos segédtanár volt. Azután visszatért hazájába s Eperjesen gyakorló orvos lett.

Munkái:

1. Disputatio inaug. medica De Angina. Praes. Conr. Vict. Schneidero. Vittebergae, 1666.

2. Dissertatio medica respond. Martino Kölschio Transilv. De Hydrope. Vittebergae, 1668.

3. Disputatio medica De Pleuritide, praeside Joanne Fridelio Vittebergae, 1668.

Nevét Friedelnek és Fridelnek is irták.

Weszprémi, Succinta Medic. Biographia Cent. Ált. Pars. Post. 106. l.

Bartholomaeides, Memoriae Ungar, 162.

Figyelő XVIII. 60. l.