Kezdőlap

Friebeisz József (rajkai),

megyei alispán; kora ifjúságától fogva Pestmegyét szolgálta 22 évig, utóbb főjegyző volt és halála előtt néhány évvel második alispánnak választották meg. Meghalt 1820. jún. 9. Pesten.

Munkája: Pest Pilis és Solt vármegyék statutumai. Hely n., 1819.

Hazai s Külföldi Tudósítások. 1820. I. 47. sz.

Petrik Bibliogr.