Kezdőlap

Friedmann Dávid,

bölcseleti doktor, szül. 1869-ben Kovácsvágáson (Abauj-Tordam.); Talmudi tanulmányokat folytatott előbb otthon, 1882-89. Prágában és egyúttal elvégezte a gymnasiumot; 1889-ben a prágai német egyetemnek, azután 1892-ig a budapesti egyetemnek és rabbiképzőintézetnek volt hallgatója. 1893-ben lett bölcselet-doktor.

Munkája: Palesztina földmívelése a római császárok idejében. A talmudi források alapján. Bölcsészettudori értekezés. Bpest, 1892.

A budapesti egyetem bölcseletkari irattárából.