Kezdőlap

Friedsmann (Ireneus) András,

ág. ev. lelkész, Fr. Keresztély és Fölken Margit fia, szül. 1529. nov. 15. Ujegyházban (Leschkirch); tanult 1547-ben Brassóban és 1557. jan. 14. Nagy-Szebenben beszterczei prédikátorrá avatták föl, de még azon év májusában Budakra választották meg lelkésznek. Meghalt 1589-ben.

Kézirati munkája: Excerpta Transilvaniae et in specie Bistricii Historiam concernentia, Fastis in Germania olim autore Philippo Melantone typis editis, jam vero acephalis partim per Andream Ireneum parochum Budacensem anno 1557 electum, partim per Georgium Totscherum ad parochiam civitatis Bistriciensis anno 1640 vocatum, partim per Fastorum proprietarium, modernum judicem primarium Bistriciensem Joannem Emanuelem Regius addita insertaque. (Eredetije Trausch birtokában volt, másolata, 30 ivrét levél, az erdélyi honismertető társulat birtokában van).

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 347.