Kezdőlap

Friml Aladár,

bölcseleti doktor és középiskolai tanár, szül. 1864-ben Zólyom-Lipcsén; 1887-ben bölcseletdoktori oklevelet nyert és a debreczeni kegyestanitórend gymnasiumban tanitott mint helyettes tanár; onnét 1888-ban a sátoraljaujhelyihez helyeztetett át; 1891. jan. 29. a zsolnai kir. kath. algymnasiumhoz rendes tanárnak neveztetett ki, hol a latin és görög nyelvet tanitja.

Programmértekezései a debreczeni kegyestanitórendi algymnasium Értdsítőjében (1887. A latin nyelv módszeres tanitásáról a gymnasium I. osztályában; ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888.), a sátoraljaujhelyi kegyes tanitórendi gymnasium Értesítőjében (1888. M. Fabius Quintilianus a tropusok- és figurákról.)

Munkája: Nem és hivatás. Tudori értekezés. Bpest, 1887.

Sátoralja-ujhelyi gymn. Értesítője 1891. 24. l.

Zsolnai gymn. Értesítője 1891. 21. l.

Rajner Névkönyve 139. l.