Kezdőlap

Frisch Ármin,

bölcseleti doktor, szül. 1866-ban Migliczen (Abaujm.); a gymnasiumot a rabbiképző intézetben, bölcseleti tanulmányait a budapesti egyetemen 1893-ban végezte s bölcselet-doktori szigorlatot tett.

Czikke a M. Zsidó-Szemlében (1893. Jákob és Mózes áldása Onkeloszban).

Munkája: Kant ethikájának elmélete, különös tekintettel az általánosság és szükségességre. Bölcselet-tudori értekezés. Bpest, 1893.

Budapesti Szemle 1893. LXXV. 318. l. és a Budapesti egyetem bölcseletkari irattárából.