Kezdőlap

Fritz Péter,

a budapesti kereskedelmi s iparkamara tollvivője, a pesti polgári kereskedelmi testület titkára.

Munkái:

1. 1890-ik évi országgyűlési törvényczikkek jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátva. Bpest, 1890. (Dr. Imling Konrád és másokkal együtt.)

2. 1891-dik évi országgyűlési törvényczikkek jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátva. Bpest, 1891. (Dr. Imling Konrád és másokkal együtt).

M. Könyvészet 1890-91.