Kezdőlap

Friz András,

theologiai doktor, Jézus-társasági áldozópap és tanár, szül. 1711. júl. 28. Barcinoneban Spanyolországban; 1726-ban lépett a rendbe; a poezist tanította előbb Gráczban, azután Szakolczán és Győrött latint és görögöt. Később a bécsi Theresianumban volt tanár és a rend eltörlése előtti három évben Görczben a mathesist tanította s ugyanott 1790-ben meghalt.

Munkája: Zrinyius ad Szigethum. Comoedia a rhetoribus Posonii acta. Viennae, 1738.

Többi nem hazai tárgyú 12 munkája, melyek czímét Stoeger felsorolja, szintén külföldön jelentek meg.

Stoeger, Scriptores 89. l.