Kezdőlap

Fronius András,

orvosdoktor, F. Dániel szászhermányi ág. ev. lelkész fia, szül. 1714. jul. 9. Brassóban; 1736-tól a hallei egyetem hallgatója volt, hol 1740-ben orvosdoktor lett; azután gyakorló orvos volt Brassóban, hol 1764. jan. 25. meghalt.

Munkája: Dissertatio inauguralis medica de febrium malignarum indole et curatione, praes. Henrico Schulze. Halae, 1740.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 348. l.

Szinnyei Könyvészete.