Kezdőlap

Fronius Mátyás,

városi tanácsos, F. András lelkész fia, szül. 1522. febr. 28. Brassóban; 1543. márcz. 30-tól Luther és Melanchthon tanítványa volt a vittenbergai egyetemen; azután tanitó s 1545-46-ban rektor volt a brassói gymnasiumban, 1545-től 1569-ig városi jegyző s egyszersmind tanácsos 1573-ig, midőn városkapitánynak választották. 1588-ban helyettes biró lett; azonban még ugyanazon évben meghalt.

Munkái:

1. Statvta Jvrivm Mvnicipalivm Saxonvm in Transsylvania. Opera Matthiae Fronii revisa, locupletata et edita. Cum gratia, et privilegio decennali. 1583. Corona. (Szeben, 1721. és Erdélyországnak három könyvekre osztatott törvényes könyve. Kolosvár, 1779. és Kolosvár 1815. Melléklete).

2. Statuta (Der Sachsen in Siebenbürgen): Oder eygen Landtrecht. Durch Matthiam Fronium Vbersehen, gemehret und mit Kön. Majest: in Polen gnad und Priuilegio in Druck gebracht. Kolosvár, 1583. (Mellékelve van a Báthori István király által 1583. márcz. 13. Fronius Mátyás és utódainak adott latin nemeslevél).

Bod Péter (Athenas 140) és utána Weszprémi (Biogr. Medic. Cent. II. 110.) hibásan tulajdonítják neki az Antikerzius cz. kéziratban maradt munkát, melynek szerzője Reipchius Dániel; úgy szintén mások a Kronstadter Wand-Chronik szerzőjének is tévesen őt állítják.

Czvittinger, Specimen 161.

Bod, M. Athenas 88.

Horányi, Memoria I. 735.

Frankl, Hazai s Külföldi Iskolázás 83.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 358.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 45.

Petrik Bibliogr. I. 662-63. III. 430.