Kezdőlap

Fronius Péter,

ág. ev. lelkész, F. Mátyás irónak fia, szül. 1572-ben Brassóban; 1593-ban a brassói gymnasiumban tanult; 1595-ben a frankfurti egyetem hallgatója volt. 1603. szept. 29. prázsmári (Tartlau) lelkésznek választották meg. Meghalt 1610. jul. 28.

Munkái:

1. De electione ex 1. Cap. ad Ephes v. 4. praes. Christophoro Pelargo. Francof. ad Oderam, 1595. (Locorum-Theolog. Εζετασις. Decad. VII. Disp. l.)

2. De scientiae demonstrativae divisione cognitis et pugnantibus respondet... Francof. ad Oderam, 1596. (Hermann Leonhard, Aristotelis Analytici posteriores 2.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 384.