Kezdőlap

Fröhlich József,

ág. ev. lelkész, szül. 1844-ben Segesvárt, 1865-ben végezte a gymnasiumot, hol 1869. szept. 1-től az ág. ev. főgymnasiumban a classica philologiát tanította; 1882. jul. 16-tól szász-kézdi ág. ev. helyettes, később rendes lelkész.

Programmértekezése: Abriss der Sittenlehre. (Segesvár ág. ev. főgymn. Értesítője 1879.)

Felsmann Névkönyve.

M. Könyvészet 1887.

Statistisches Jahrbuch, Hermannstadt, 1891. 33. l.