Kezdőlap

Fröhlich Márton,

városi senator, 1638-tól 1645-ig mint tribunus és senator Lőcsén tevékeny részt vett a város ügyeinek vezetésében.

Naplót irt, mely elveszett ugyan, de Hain Gáspár, a Szepesség legnagyobb krónikájának (Zipserische oder Leutschauerische Cronica und Zeitbeschreibung) czímlapján az 1516-tól 1622-ig élt szepességi naplóírók sorában említi s Cronicájában valószinűleg F. naplóját is felhasználta.

Szepesmegyei Tört. Társulat Évkönyve I. 1885. 39. 40. l. (Demkó K.)