Kezdőlap

Frölich Dávid,

ág. ev. rector és császári mathematikus, F. János laibiczi rector fia, szül. Kézsmárkon; a hazában végezvén középiskoláit, az odera-frankfurti egyetemre ment, hol különösen a mathesist, csillagászatot, történelmet és az orvosi tudományt tanulta. Midőn bevégezte tanulmányait, tapasztalat gyűjtés végett hosszabb útra kelt; több országot beutazott és korának tudósaival ismeretségre lépett. Végre 12 évi távollét után 1630-ban (midőn Erdélyben is utazott) visszatért szülővárosába; hol akkor halt meg Praetorius Dávid a gymnasium rectora, ki gondviselője és szükségben segítője volt; ezen jóltevőjéről 1623-ban Boroszlóban nyomatott astrologiai munkájában melegen emlékezik meg. A rectori hivatalban ezután ő következett. A mathesisből és történelemből tartott előadásainak hire III. Ferdinánd császár és király udvarába is elhatott, ki hozzá írt levélben fölhatalmazta, hogy császári mathematikusnak irhassa magát. F. volt az első, ki 1615-ben a Kárpátok csúcsait megmászta s arról ismertetést írt. Meghalt 1648. ápr. 24. Lőcsén, 53 éves korában.

Munkái:

1. Anatome revolutionis mundanae. Acces, dissertationes de Antipodibus et de telluris quotidiana circum versione. Leutschoviae, 1632. (Meg volt a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban.)

2. Ephemeris, vulgo Calendarium Astro-Meteorologicum, Ecclesiastico-Politicum atque Historicum, ad Annum Aerae Christianae vulgatae 1633, verae 1635. Ex solidis principiis dilucide conscriptum, coeloque Hungarico et Transylvanico accomodatum. Leutschoviae, 1633. (Egyetlen csonka példánya a segesvári ág. ev. gymnasiumban.)

3. Almanach übers 1633. Jahr, Gerichtet auffn Zipsz und Ober-Vngern... Nebenst einer Kvrtzen New-colligirten Chronica. Hermannstadt. (Töredéke Szeben város levéltárában.)

4. Kalendarium 1634. esztendőre... Kolozsvár. (A Prognosticont is külön czímlappal F. írta.)

5. Judicium Astromanticum az Eghnek és Csillagoknak Forgásábul... M. DC. XXXV. Eszt.... Fejervar.

6. Medulla Geographiae Practicae, Peregrinantium imprimis usui, deinde Historiarum et rerum boc tempore bellicosissimo gestarum, gerendarumque pleniori cognitioni accomodata: In qua potissimum Europae Regiones nobiliores, et aditu faciliores, nova, compendiosaque Methodo proponuntur: earum situs, quantitas, qualitas, dominium, partitio, distributio Urbium, Oppidorum, Arcium, resque in iis memorabiles, conditio, politia, consuetudines et mores incolarum; Insulae, Peninsulae, Maria, Sinus, Fluvii, Lacus, Portus, Promontoria, Montes, Thermae, Acidulae, Minerae, Agri, Viridaria, Silvae, Vivaria, Animantia, Antiquitatum monumenta nec non alia quamplurima insigniora naturalia, atque artificialia cuiusvis loci Gnorismata singillatim adumbrantur: et tandem caeterae quoque Orbis terrarum Partes summatim pertractantur:... Partim experientia atque oculari observatione, partim lectione neotericorum Geographorum concinnata, in Prodrorum suae Bibloithecae etc. Impens. Bartholomaei Bertrami... Barthphae, 1639.

7. Der Vralte Deutsch-Ungerische, Zipserische und Siebenbürgische Landszmann Dasz ist: Vorlauffer Der Newen Ungerischen Chronic, Welche von... Auszfürlicher gestellet, vnd zur Feder gebracht worden. Darinn zu diesem mahl Vornemblich von der jetzigen Zipser und anderer Deutschen-Ungern, wie auch Deutschen-Sibenbürgern herkommen und Vorfahren gehandelt wird. Leutschau, 1641. (Latinul kiadta Bel Adparatusában Decas I. 381-418. l.)

8. Kalendarium.... 1641. eszt. Kolozsvár.

9. Az M. D. XXXXI. Esztendőre valo Calendarium... Csepreg.

10. Neu und Alt Calender auff das Jahr nach Jesu Christi Geburt 1641. Gestellet auff Vngern. Syebenbürgen vnd adnexe vmbgräntzende Länder. Hermannstadt.

11. Kalendariom (Uy és O), Christus Urunk születése után M. DC. XLII. esztendőre... Lőcse.

12. Kalendariom... 1643. eszt. Lőcse.

13. Kalendariom... 1643. esztendőre. Várad.

14. New vnd Alter Calender Auff das Jahr... 1643... Cronstadt.

15. Hemerologivm Historicvm, In Compvtvm Ecclesiasticum, sive Calendarivm Perpetuum Redactum, Stylo tam Novo, quam Veteri, nec non Coelo ac Solo Pannonio accomodatum, principaliter autem pro privatis cujusvis necessitatibus, nec non publicis casibus... die competenti inscribendis, destinatum. Bartphae, 1644.

16. Bibliothecae, seu Cynosurae peregrinantium, id. est: Viatorium (omnium hactenus editorum absolutissimum), Ulmae, 1643-1644. Három kötet.

17. Kalindariom... 1645. eszt. Lőcse.

18. Quod Respubl. Chirtianae feliciter succedat! Ephemeris Astronomico-Ecclesiastico-Historica Anni Christianae Libertatis MDCXLVI. Debita diligentia elaborata ac suppurata. Lőcse.

19. Gnomologia metrica, hoc est, Versiculi sententiosi, ex praestantissimis quibusque poetis eruti, et juxta seriem alphabeticam congesti. In usum Adolescentum eorum, qui piae, eruditae et moralis Sapientiae semitam compendiose ingredi nituntur edita a D. F. C. Breslae (1646.)

20. Kalendariom... 1648. eszt. Kolozsvár.

21. Kalendariom... MDCLIX Eszt. Kőszeg.

22. Kalendariom... 1649. eszt... Lőcse.

23. Kalendariom... 1649. eszt. Várad.

Latin és német Calendariumai, melyek neve alatt Boroszlóban 1623-tól 1646-ig megjelentek, több astrologiai s egyéb megfigyeléseit foglalják magukban.

Chronologia Pannoniae cz. kéziratát Bél Mátyás után említi Horányi, mely azonban elveszett.

Mnemata Poetica, Viri CL. D. Froelichii.. Leutschoviae, 1648.

Czvittinger, Specimen 160. l.

Bod, M. Athénas 88.

Weszprémi, Succincta Medicorum Biogr. I. 48. Cent. Alt. Post. 307.

Horányi, Memoria I. 725.

Klein, Nachrichten II. 410.

Wallaszky, Conspectus 210.

Genersich, Merkwürdigkeiten 227.

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 130.

Tudom. Gyűjt. 1822. XI. 121. l.

Kölesy és Melczer, M. Plutarkus II. 84.

Melzer, Bibliographie berühmter Zipser 34.

Közhasznú Esmeretek Tára V. 212.

M. Académiai Értesitő 1844. 162.

Gróf Kemény József, Kalászatok 177.

Bud. Szemle IV. 1858. 398.

Uj M. Muzeum 1859. I. 384.

M. Prot. Figyelmező 1871. 589.

Szinnyei Könyvészete.

M. Könyv-Szemle 1878. 273. l. 1885. 91. l.

Uj M. Athenás 547.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II.

Figyelő 1885. XVIII. 61.

Gross, Kronsädter Drucke 156. l.