Kezdőlap

Frühauff Keresztély,

gymnasiumi aligazgató, szül. 1713. márcz. 13. Lőcsén (Szepesm.); miután szülővárosában iskoláit bevégezte, theologiai tanulmányok végett Vittenbergába s 1734-ben a téli félévre Jenába ment; innét szülővárosába hivták meg conrectornak, hol azonban nem volt maradása, mert több felől áskálódtak ellene s üldözték; azért lemondott hivataláról és 1741-ben ismét Vittenbergába ment vissza, hol bölcseleti doktor és a bölcseleti karnak segéde lett; onnét a zittaui gymnasiumhoz ment, hol 1748-ban ötödik tanár, 1760-ban subrector és végre conrector lett. Meghalt ugyanott 1779. júl. 4.

Munkája: Dissertatio de Immortalitate animarum ex justitia divina derivatam praeside Ern. Christiano Schroedero ad ampliorem eruditorum disquisitionem publice proponet. Vittenbergae, 1747.

Ezenkivűl még 20 munkája jelent meg külföldön.

Horányi, Memoria I. 736.

Jöcher-Adelung, Gelehrten Lexikon. Leipzig, 1787. II. 1280. l.

Klein, Nachrichten I. 80.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 232.

Melzer, Biographien berühmter Zipser 329.

Haan, Jena Hungarica 57.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 48.

Petrik Bibliogr.